Salix fragilis

Noms populars, en català: vimeneres, vímet, vimegueres, vimenera. en castellà: mimbrera, mimbre, bimbrera, sauce.

Alimentació humana i receptes
Alimentació animal
Ús medicinal
Ús veterinari
Ús tòxic i nociu
Ús combustible
Construcció
Indústria i artesania
Ús mediambiental
Ús ornamental
Ús social, simbòlic i ritual