Salix fragilis

Noms populars, en català: vimeneres, vímet, vimegueres, vimenera. en castellà: mimbrera, mimbre, bimbrera, sauce.

Recol·lecció
Cultiu
Altres activitats de maneig
Comercialització