Rosmarinus officinalis

Noms populars, en català: romaní mascle, romer, romaní. en castellà: romero común, romero blanco, romero hembra, romero macho, romero.

No estàs segur de si és el què buscaves?

Consulta aquesta fitxa a la Wikipèdia

Busca imatges d'aquesta fitxa a Creative Commons


Historial de canvis

01.03.2019, 18:41 Manuel Pardo modifica contingut a Ús social, simbòlic i ritual. A la zona d’influència de Figueres es creu que el ...

01.03.2019, 18:41 Manuel Pardo modifica contingut a Ús medicinal. DELS LLUCS TENDRES: A la zona de Figueres, a pa...

01.03.2019, 18:41 Manuel Pardo modifica contingut a Alimentació humana i receptes. DE LES FULLES: A Catalunya les fulles de romaní...

01.03.2019, 18:40 Manuel Pardo modifica contingut a On i quan es troba. A la zona de l’Alt Empordà, encabudes dins de mun...

27.02.2019, 16:03 Manuel Pardo valida contingut a Ús veterinari. Propietats antiinfeccioses i estimuladora del sist...

26.02.2019, 09:58 Manuel Pardo valida contingut a Ús medicinal. S'utilitzava per fer fregues quan et feies un cop....

14.07.2017, 16:36 Enric Ballesteros Clavero modifica contingut a Alimentació humana i receptes. DE LES FULLES: A Catalunya les fulles de romaní...

14.07.2017, 16:34 Enric Ballesteros Clavero crea contingut a Ús social, simbòlic i ritual. A la zona d’influència de Figueres es creu que el ...

14.07.2017, 16:33 Enric Ballesteros Clavero crea contingut a Alimentació humana i receptes. A Catalunya les fulles de romaní s’utilitzen per a...

14.07.2017, 16:32 Enric Ballesteros Clavero modifica contingut a Ús medicinal. DELS LLUCS TENDRES: A la zona de Figueres, a pa...