Ribes uva-crispa

Noms populars, en català: gaxives, grosellero silvestre. en castellà: zarramonera, uva espino, escrébene, uva de espino, grosella.

No estàs segur de si és el què buscaves?

Consulta aquesta fitxa a la Wikipèdia

Busca imatges d'aquesta fitxa a Creative Commons


Historial de canvis

13.02.2017, 11:57 Manuel Pardo crea contingut a Imatges. Autor: Javier Tardío...

13.02.2017, 11:57 Manuel Pardo crea contingut a Imatges. Autor: José Fajardo...

13.02.2017, 11:08 Manuel Pardo crea contingut a Ús medicinal. citat a Valle de Hecho per: Villar et al. 1987. Pl...

13.02.2017, 11:08 Manuel Pardo crea contingut a Ús medicinal. citat a Valencia per: Fresquet et al. 2001. Invent...