Pyrus communis

Noms populars, en català: perera, pera, perer. en castellà: pera, peral.

Recol·lecció
Cultiu
Altres activitats de maneig
Comercialització