Pyrus communis

Noms populars, en català: perera, pera, perer. en castellà: pera, peral.

No estàs segur de si és el què buscaves?

Consulta aquesta fitxa a la Wikipèdia

Busca imatges d'aquesta fitxa a Creative Commons


Historial de canvis

13.02.2017, 11:08 Manuel Pardo crea contingut a Ús medicinal. citat a Maria de la Salut per: Carrió 2013. Contri...

13.02.2017, 11:08 Manuel Pardo crea contingut a Ús medicinal. citat a la comarca Terra Chá per: Anllo Naveiras 2...

13.02.2017, 11:08 Manuel Pardo crea contingut a Ús medicinal. citat a Karrantza Harana/Valle de Carranza per: Me...

13.02.2017, 11:08 Manuel Pardo crea contingut a Ús medicinal. citat a la comarca Alt Empordà per: Parada et al. ...

13.02.2017, 11:08 Manuel Pardo crea contingut a Ús medicinal. citat a Recuerda per: García Arambilet 1990. Medic...

13.02.2017, 11:08 Manuel Pardo crea contingut a Ús medicinal. citat a la comarca Pallars per: Agelet et al. 2000...

13.02.2017, 11:08 Manuel Pardo crea contingut a Ús medicinal. citat a la comarca Pallars per: Agelet 1999. Estud...

13.02.2017, 11:08 Manuel Pardo crea contingut a Ús medicinal. citat a la comarca Campoo per: Pardo de Santayana ...

13.02.2017, 11:08 Manuel Pardo crea contingut a Ús medicinal. citat a Arroyo del Ojanco per: Fernández Ocaña 200...

13.02.2017, 11:08 Manuel Pardo crea contingut a Ús medicinal. citat a Borrassà per: Parada 2008. Estudi etnobotà...