Pteridium aquilinum

Noms populars, en català: foguera, falaguera, falguera. en castellà: helecho, fenecho, halecho, jelecho.

Alimentació humana i receptes
Alimentació animal
Ús medicinal
Ús veterinari
Ús tòxic i nociu
Ús combustible
Construcció
Indústria i artesania
Ús mediambiental
Ús ornamental
Ús social, simbòlic i ritual