Pteridium aquilinum

Noms populars, en català: foguera, falaguera, falguera. en castellà: helecho, fenecho, halecho, jelecho.

Recol·lecció
Cultiu
Altres activitats de maneig
Comercialització