Pteridium aquilinum

Noms populars, en català: foguera, falaguera, falguera. en castellà: helecho, fenecho, halecho, jelecho.

No estàs segur de si és el què buscaves?

Consulta aquesta fitxa a la Wikipèdia

Busca imatges d'aquesta fitxa a Creative Commons


Historial de canvis

13.02.2017, 11:08 Manuel Pardo crea contingut a Ús medicinal. citat a la comarca Sierra del Caurel per: Blanco 1...

13.02.2017, 11:08 Manuel Pardo crea contingut a Ús medicinal. citat a Candelaria per: Álvarez Escobar 2011. Cont...

13.02.2017, 11:08 Manuel Pardo crea contingut a Ús medicinal. citat a Artà per: Carrió 2013. Contribución a la e...

13.02.2017, 11:08 Manuel Pardo crea contingut a Ús medicinal. citat a la comarca Gorbeialdea Norte per: Menendez...

13.02.2017, 11:08 Manuel Pardo crea contingut a Ús medicinal. citat a la comarca Menorca per: Moll 2005. Les pla...

13.02.2017, 11:08 Manuel Pardo crea contingut a Ús medicinal. citat a Felanitx per: Carrió 2013. Contribución a ...

13.02.2017, 11:08 Manuel Pardo crea contingut a Ús medicinal. citat a la comarca Noroeste de Mallorca per: Carri...

13.02.2017, 11:08 Manuel Pardo crea contingut a Ús medicinal. citat a Palacios del Sil per: García Jiménez 2007....

13.02.2017, 11:08 Manuel Pardo crea contingut a Ús medicinal. citat a la comarca Alt Empordà per: Carrió et al. ...

13.02.2017, 11:08 Manuel Pardo crea contingut a Ús medicinal. citat a Sant Joan per: Carrió 2013. Contribución a...