Polypodium cambricum

Noms populars, en català: regalíssia de falaguera, falguera, daurada, arengades, carauala. en castellà: cochina, mermasangre, helecho.

Alimentació humana i receptes
Alimentació animal
Ús medicinal
Ús veterinari
Ús tòxic i nociu
Ús combustible
Construcció
Indústria i artesania
Ús mediambiental
Ús ornamental
Ús social, simbòlic i ritual