Polypodium cambricum

Noms populars, en català: regalíssia de falaguera, falguera, daurada, arengades, carauala. en castellà: cochina, mermasangre, helecho.

Recol·lecció
Cultiu
Altres activitats de maneig
Comercialització