Pinus halepensis

Noms populars, en català: pi carrasco, pi bord, pi blanc, pi. en castellà: pino carrasqueño, pino, pino carrasco.

Alimentació humana i receptes
Alimentació animal
Ús medicinal
Ús veterinari
Ús tòxic i nociu
Ús combustible
Construcció
Indústria i artesania
Ús mediambiental
Ús ornamental
Ús social, simbòlic i ritual