Anthyllis cytisoides

Noms populars, en català: raspall, albaida, botja. en castellà: boja blanca, mata blanca, albaida, boja.

Alimentació humana i receptes
Alimentació animal
Ús medicinal
Ús veterinari
Ús tòxic i nociu
Ús combustible
Construcció
Indústria i artesania
Ús mediambiental
Ús ornamental
Ús social, simbòlic i ritual