Anthyllis cytisoides

Noms populars, en català: raspall, albaida, botja. en castellà: boja blanca, mata blanca, albaida, boja.

Recol·lecció
Cultiu
Altres activitats de maneig
Comercialització