Onobrychis viciifolia

Noms populars, en català: esparceta, veça, esparcet, taca-rossí ver, trepadella. en castellà: esparceta, pipirigallo, esparceta loca, pirigallo silvestre.

Alimentació humana i receptes
Alimentació animal
Ús medicinal
Ús veterinari
El farratge o pasturatge de la veça aporta propietats antiparasitàries al bestiar.
Sònia Resina Navarro0.00 (0)01 comentari
Ús tòxic i nociu
Ús combustible
Construcció
Indústria i artesania
Ús mediambiental
Ús ornamental
Ús social, simbòlic i ritual