Onobrychis viciifolia

Noms populars, en català: esparceta, veça, esparcet, taca-rossí ver, trepadella. en castellà: esparceta, pipirigallo, esparceta loca, pirigallo silvestre.

Recol·lecció
Cultiu
Altres activitats de maneig
Comercialització