Mercurialis annua

Noms populars, en català: melcoratges, malcoratge, murguerols, murterols. en castellà: ortiguilla mansa, ortiga mansa, mercurial.

No estàs segur de si és el què buscaves?

Consulta aquesta fitxa a la Wikipèdia

Busca imatges d'aquesta fitxa a Creative Commons


Historial de canvis

13.02.2017, 11:57 Manuel Pardo crea contingut a Imatges. Autor: Emilio Laguna...

13.02.2017, 11:08 Manuel Pardo crea contingut a Ús medicinal. citat a Montseny per: Bonet 2001. Estudi etnobotàn...

13.02.2017, 11:08 Manuel Pardo crea contingut a Ús medicinal. citat a la comarca Alt Empordà per: Carrió et al. ...

13.02.2017, 11:08 Manuel Pardo crea contingut a Ús medicinal. citat a Cistella per: Parada 2008. Estudi etnobotà...

13.02.2017, 11:08 Manuel Pardo crea contingut a Ús medicinal. citat a la comarca Alt Ter per: Rigat 2005. Estudi...

13.02.2017, 11:08 Manuel Pardo crea contingut a Ús medicinal. citat a la comarca Menorca per: Moll 2005. Les pla...

13.02.2017, 11:08 Manuel Pardo crea contingut a Ús medicinal. citat a la comarca Isla de Lanzarote per: Gil Gonz...

13.02.2017, 11:08 Manuel Pardo crea contingut a Ús medicinal. citat a la comarca Isla de Hierro per: Perera Lópe...

13.02.2017, 11:08 Manuel Pardo crea contingut a Ús medicinal. citat a Ansó per: Villar et al. 1987. Plantas medi...

13.02.2017, 11:08 Manuel Pardo crea contingut a Ús medicinal. citat a Biure per: Parada 2008. Estudi etnobotànic...