Marrubium vulgare

Noms populars, en català: melrubí, herba del mal roig, malrubí, manrubio. en castellà: manrubio, malrubio, marrubio, marrubio blanco.

Alimentació humana i receptes
Alimentació animal
Ús medicinal
Ús veterinari
Ús tòxic i nociu
Ús combustible
Construcció
Indústria i artesania
Ús mediambiental
Ús ornamental
Ús social, simbòlic i ritual