Launaea cervicornis

Noms populars, en català: gatovell, sacorrell femella, socarrell ver.

Recol·lecció
Cultiu
Altres activitats de maneig
Comercialització