Lathyrus ochrus

Noms populars, en català: veça borda, favull bord, favull moro, fesol de bestiar. en castellà: arvejana.


CONECT-e : Compartint el CONeixement ECològic Tradicional.
Creative Commons License El contingut d'aquesta web està protegit sota la llicència CC BY-NC-SA 4.0