Lathyrus ochrus

Noms populars, en català: veça borda, favull bord, favull moro, fesol de bestiar. en castellà: arvejana.

Recol·lecció
Cultiu
Altres activitats de maneig
Comercialització