Lathyrus cicera

Noms populars, en català: guisante salvaje, guija silvestre, almorta salvaje. en castellà: alcaballares, chícharo de burro, titarro, guijilla, almorta.


CONECT-e : Compartint el CONeixement ECològic Tradicional.
Creative Commons License El contingut d'aquesta web està protegit sota la llicència CC BY-NC-SA 4.0