Lathyrus cicera

Noms populars, en català: guisante salvaje, guija silvestre, almorta salvaje. en castellà: alcaballares, chícharo de burro, titarro, guijilla, almorta.

Noms populars
Alimentació humana
Alimentació animal
Ús medicinal
Ús veterinari
Ús tòxic i nociu
Ús combustible
Construcció
Indústria i artesania
Ús mediambiental
Ús ornamental
Ús social, simbòlic o ritual
Altra informació