Humulus lupulus

Noms populars, en català: llùpol, herba de sa cervesa, lúpulo, llúpol. en castellà: lupios, zaramangón, espárrago ortiguero, espárrago de zarza, esparraguera, lúpulo.

Alimentació humana i receptes
Alimentació animal
Ús medicinal
Ús veterinari
Ús tòxic i nociu
Ús combustible
Construcció
Indústria i artesania
Ús mediambiental
Ús ornamental
Ús social, simbòlic i ritual