Humulus lupulus

Noms populars, en català: llùpol, herba de sa cervesa, lúpulo, llúpol. en castellà: lupios, zaramangón, espárrago ortiguero, espárrago de zarza, esparraguera, lúpulo.

Per tipus d'informació: Ús medicinal (7)

Per comunitats autònomes: Cataluña (3) Comunitat Valenciana (2) Aragón (1) Navarra, Comunidad Foral de (1)

Per províncies: Valencia/València (2) Girona (2) Huesca (1) Barcelona (1) Navarra (1)

Per comarques: Alt Empordà (2) Huerta de Valencia (1) Jacetania (1) Vallès Oriental (1) Ribera Baja (1) Riberas del Júcar (1)

Enllaç per a filtrar l'informació que es mostra en el mapa per aquesta fitxa.

Noms populars
Alimentació humana
Alimentació animal
Ús medicinal
Valencia (Huerta de Valencia / Valencia/València / Comunitat Valenciana).
citat a Valencia per: Fresquet et al. 2001. Inventario de las plantas medicinales de uso popular en la ciudad de Valencia.
Manuel Pardo0.00 (0)00 comentaris
Valle de Hecho (Jacetania / Huesca / Aragón).
citat a Valle de Hecho per: Villar et al. 1987. Plantas medicinales del Pirineo Aragonés y demás tierras oscenses
Manuel Pardo0.00 (0)00 comentaris
Montseny (Vallès Oriental / Barcelona / Cataluña).
citat a Montseny per: Bonet 2001. Estudi etnobotànic del Montseny.
Manuel Pardo0.00 (0)00 comentaris
Ús veterinari
Ús tòxic i nociu
Ús combustible
Construcció
Indústria i artesania
Ús mediambiental
Ús ornamental
Ús social, simbòlic o ritual
Altra informació