Què és CONECT-e?


CONECT-e (Compartint el CONeixement ECològic Tradicional) és una plataforma interactiva de recollida i transmissió de coneixements tradicionals relatius a plantes, animals, fongs, varietats tradicionals de cultius o ecosistemes. Aquesta plataforma aspira no només a ser un lloc de consulta, sinó també un espai de trobada i intercanvi. La plataforma CONECT-e presenta un format wiki, amb l’objectiu de que qualsevol persona pugui registrar-se i compartir a través de la web els coneixements i pràctiques tradicionals que han adquirit de la seva gent gran parlant amb ells i veient com ho aplicaven en el dia a dia.

Això respon a la nostra principal missió: conservar i difondre el coneixement ecològic tradicional.

 

Què és el coneixement ecològic tradicional?


El coneixement ecològic tradicional (CET) inclou els sabers, creences, tradicions i pràctiques relatives a les relacions entre els éssers vius (incloent els éssers humans) i el seu medi, que han estat desenvolupades per una comunitat al llarg del temps a partir de la seva experiència, i que estan adaptades a la seva cultura i al medi ambient local. Aquest coneixement es transmet d’una generació a una altra i es dinàmic, ja que amb el temps va canviant i adaptant-se a les noves circumstàncies.

Alguns exemples de CET són els usos de les plantes i els fongs (medicinals, alimentaris, tecnològics, etc.) o els coneixements sobre com utilitzar els recursos naturals com l’aigua, els boscos, els animals, etc. Com els coneixements poden adquirir-se de moltes maneres, perquè sigui considerat com a tradicional ha de constatar-se el seu ús durant almenys dues generacions (aproximadament 30 anys) en un mateix lloc.

La importància del CET per la conservació de la biodiversitat i per al maneig dels ecosistemes fa que cada vegada hi hagi més interès per preservar, mantenir i fomentar aquests coneixements. A Espanya, un exemple d’aquest interès és l’ Inventario Español de Conocimientos Tradicionales relativos a la Biodiversidad (IECTB), que aspira a recopilar, organitzar i difondre els coneixements ecològics tradicionals que han estat documentats en diferents treballs etnobiològics i apropar aquest coneixement a gestors, investigadors i la ciutadania en general.

L’elaboració del IECTB s’enfronta a problemes com l’absència de treballs etnobiològics en algunes comarques, la urgència de recopilar aquests coneixements que moltes vegades només es conserven de manera oral i corren el perill de desaparèixer per falta de relleu generacional, o les limitacions a l’hora de valorar la vigència actual d’aquests coneixements.

T’imagines el que suposaria poder disposar d’aquesta informació en un format que tots poguessin accedir des de qualsevol lloc i en qualsevol moment i que, a més, permetés la contribució directa de la ciutadania?

 

CONECT-e és aquest somni fet realitat.

 

Cóm pots participar?


* Explicant-nos el que saps o has après dels majors sobre el coneixement tradicional: noms i usos de plantes silvestres, varietats tradicionals, animals ... pots completar una fitxa que ja estigui feta o crear una nova si no està l'espècie que busques.

* Aportant fotos per a una fitxa (d'una espècie concreta, d'un indicador climàtic, de l'ús i maneig de plantes, animals o ecosistemes etc.)

* Marcant al mapa els usos populars que es fan al teu municipi