Bosc atlàntic (Costa)

Ecosistema: Bosc atlàntic. Comarca: Costa / Lugo / Galicia

Formacions boscoses naturals com ara castanyers, fagedes, vernedes o rouredes que tradicionalment han estat explotades pels habitants locals. També trobem extenses superfícies arbustives vinculades a l'aprofitament tradicional agroramader com ara grevolars o brugueres.

Preparació del terreny
Sembra
Treballs de manteniment
Aprofitaments forestals de fusta
Aprofitaments forestals no fusters
Altres