Agroecosistema - Devesa (Guadarrama)

Ecosistema: Agroecosistema - Devesa. Comarca: Guadarrama / Madrid / Madrid, Comunidad de

Compostes per sistemes d'agricultura tradicional i agricultura convencional i industrial, incloent noves tendències ecològiques, orgàniques... a fi d'obtenir aliments, fibres i altres materials d'origen biòtic. També el formen els sistemes ramaders extensius, amb presència o no d'arbres, bona part dels quals mantenen usos mixtos i poden classificar-se com a agrosilvopastorals.

Fruits, fulles i llenyes
Ous i petits animals
Plantes silvestres, medicinals, aromàtiques
Fongs
Altres