Muntanya mediterrània (Las Alpujarras)

Ecosistema: Muntanya mediterrània. Comarca: Las Alpujarras / Granada / Andalucía

Composta per mosaics de formacions boscoses naturals com ara pinars, pinsapars, alzinars, teixedes o boscos de roures rebolls intercalats amb cultius d'arbres fruiters en les zones pròximes als pobles. També inclou pasturatges amb un gran interès ramader en els mesos d'estiu, zones de matollar d'espècies aromàtiques com ara la farigola, o d'alta muntanya com ara ginestars i savinars, i penyals.

Preparació del terreny
Sembra
Treballs de manteniment
REGENERACIÓ DE ROUREDES DE ROURE REBOLL:

On:Turons i espadats (Loma de Cáñar, Barranco del Poqueira, Loma de Pitres-Busquístar)
Quan:Mitjan segle XX
Com: A la península Ibèrica les formacions boscoses de roure reboll (Quercus pyrenaica) són escasses, tot i així, a la zona de Sierra Nevada, a altituds d’entre els 1100 i els 1800 metres sobre el nivell del mar, en fan presència algunes poblacions.Igual que els alzinars presents a la zona, aquestes singulars rouredes s’han vist fortament afectades per interessos humans que hi han proferit una pressió antròpica significativa per mitjà d’activitats com les roturacions per a cultius i pastures, l’explotació fustera o fenòmens naturals com els incendis. El clima que Sierra Nevada ofereix a aquests boscos; encarats cap a l’est, amb precipitacions usuals i humitat generada per les freqüents boires que s’eleven des de la costa, fan que el roure reboll pugui proliferar i augmentar de manera estable, tot i que poc significativa, al llarg dels últims anys. Podem explicar aquesta tendència degut que les activitats agroramaderes estan disminuint respecte els inicis del segle XX. D’altra banda, les tales excessives i l’aprofitament massiu de recursos de la zona de l’Alpujarra durant el segle passat ha deixat una empremta considerable al paisatge, avocant a algunes rouredes de roure reboll a sobreviure aïllades enmig d’un ecosistema, en molts casos, amb trets de devesa. La posible regressió d’algunes d’aquestes comunitats que presenten un equilibri més fràgil, ha portat als experts a iniciar tasques de restauració ja que són formacions de gran interès ecològic. La previsió descrita per alguns estudis però, mostra que, degut a potencials efectes del canvi climàtic, el roure reboll iniciarà una migració a cotes més altes, al igual que l’alzina, que serà competidora directe de les formacions presents a cotes més baixes.
Junta de andalucía. Robledales, descripción general. pp 1. Disponible en: http://wiki.obsnev.es/index.php/Robledales . Fecha de consulta: 13-07-2017

Benito, B.M, Lorite, J., Peñas, J. (2011). Simulating potential effects of climatic warming on altitudinal patterns of key species in Mediterranean-alpine ecosystems. Climatic Change, in press. Disponible en: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10584-010-0015-3 . Fecha de consulta: 14-07-2017

Camacho Olmedo, M.T.; Garcia Martinez, P.; Jimenez Olivencia, Y. & Menor Toribio, J. y P.C., A. (2002). Dinamica evolutiva del paisaje vegetal de la Alta Alpujarra granadina en la segunda mitad del S. XX. Cuadernos Geograficos . Disponible en: http://www.ugr.es/~camacho/archivos/CV/Cuadernos%202002.pdf . Fecha de consulta: 14-07-2017
Enric Ballesteros Clavero0.00 (0)00 comentaris
Aprofitaments forestals de fusta
Aprofitaments forestals no fusters
Altres