Litoral (Menorca)

Ecosistema: Litoral. Comarca: Menorca / Balears, Illes / Balears, Illes

Inclou múltiples hàbitats terrestres presents en les planúries costeres, illes i illots com ara les platges sorrenques o d'espadats, camps de dunes o estuaris... i hàbitats marins construïts per aigües poc profundes i confinades o semiconfinades. L'ecosistema Litoral ha estat font de multitud de recursos alimenticis i matèries -pesca, marisqueig, sorres-, i medicinals, com ara els banys terapèutics.

Fruits, fulles i llenyes
Ous i petits animals
Plantes silvestres, medicinals, aromàtiques
Fongs
Altres