Bosc atlàntic (Liébana)

Ecosistema: Bosc atlàntic. Comarca: Liébana / Cantabria / Cantabria

Formacions boscoses naturals com ara castanyers, fagedes, vernedes o rouredes que tradicionalment han estat explotades pels habitants locals. També trobem extenses superfícies arbustives vinculades a l'aprofitament tradicional agroramader com ara grevolars o brugueres.

Fruits, fulles i llenyes
Ous i petits animals
Plantes silvestres, medicinals, aromàtiques
Fongs
Altres