Agroecosistema - Llenyós de regadiu (Liébana)

Ecosistema: Agroecosistema - Llenyós de regadiu. Comarca: Liébana / Cantabria / Cantabria

Compostes per sistemes d'agricultura tradicional i agricultura convencional i industrial, incloent noves tendències ecològiques, orgàniques... a fi d'obtenir aliments, fibres i altres materials d'origen biòtic. També el formen els sistemes ramaders extensius, amb presència o no d'arbres, bona part dels quals mantenen usos mixtos i poden classificar-se com a agrosilvopastorals.

Preparació del terreny
Sembra
Treballs de manteniment
Aprofitaments forestals de fusta
Aprofitaments forestals no fusters
Altres